Chị Thanh – Hà Nội

Tôi đã đến trải nghiệm ghế tại Okinawa 87 Đại La và hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính năng và chất lượng sản phẩm, nên đã tậu ngay cho mình 1 em ghế về nhà!

Tin đã xem

Chưa có tin đã xem!