Chị Sim – Hà Nội

Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính năng và chất lượng sản phẩm, đặc biệt là điều khiển giọng nói nên đã tậu ngay cho mình 1 em ghế về nhà!

Tin đã xem

Chưa có tin đã xem!